Politechnika Gdańska członkiem prestiżowej międzynarodowej organizacji AACSB

To kolejny sukces Politechniki Gdańskiej! We wrześniu 2019 Politechnika Gdańska została przyjęta w poczet prestiżowej międzynarodowej organizacji AACSB (https://www.aacsb.edu/). Tym samym rozpoczął się proces akredytacji całej PG, który potrwa około 4-5 lat.

Akredytacja AACSB ma charakter zarówno instytucjonalny jak i edukacyjny oraz programowy, gdzie ocenie przez zespół międzynarodowych ekspertów poddane zostaną treści prowadzonej działalności naukowej, związane z zarządzaniem oraz ekonomią, w tym również te łączące nauki inżynieryjne i społeczne.

Nad całym procesem akredytacji pracuje specjalnie do tego celu powołany 20-osobowy zespół pracowników z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, pod kierownictwem prof. Krystiana Zawadzkiego (Wydział Zarządzania i Ekonomii), Pełnomocnika Rektora PG ds. Akredytacji Międzynarodowej AACSB.

Członkostwo w organizacji AACSB, a w przyszłości uzyskanie akredytacji w sposób znaczący przyczynia się do rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w świecie. To kolejny ważny krok do awansu w międzynarodowych rankingach.

---

Aktualnie akredytację AACSB posiada 820 instytucji z ponad 50 krajów, w tym 531 uczelni ze Stanów Zjednoczonych (m.in.  Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Harvard University). Jednocześnie liczba członków organizacji AACSB przekracza w chwili obecnej 1600 jednostek z całego świata.