Podwójne dyplomowanie z włoską uczelnią!

  • Możliwość podwójnego dyplomowania na uczelni we Włoszech dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach MA in Management (specjalizacja: International Management) oraz MA in Economic Analysis (specjalizacja: Global Studies). 

    Programem objęci są studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018, umowa z Università Politecnica delle Marche(przewiduje wymianę 3 studentów z każdego kierunku), którzy spędzą semestr letni I roku studiów we Włoszech, odbędą tam praktykę oraz będą pisać pracę dyplomową pod opieką promotora z WZiE oraz z Ankony.

    Osobą odpowiedzialną z ramienia PG jest dr hab.inż. Aleksandra Parteka  (aparteka@zie.pg.gda.pl)