Nabór na studia podyplomowe - październik 2018!

W ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG jest ponad 30 kierunków z branży biznesu, administracji oraz studium pedagogicznych. Podnieś swoje kwalifikacje, uzupełnij posiadaną wiedzę i nawiąż nowe, interesujące znajomości!

Nowe kierunki

Wykształcenie stanowi jeden z kluczowych czynników przesądzających o pozycji na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, mając odzwierciedlenie m.in. w poziomie wynagrodzeń, zdolności do utrzymania lub znalezienia zatrudnienia. Dbając o to, wprowadzamy nowe kierunki jak:

  • Menedżer HR – edycja 1
  • Menedżer IT - edycja 1
  • Pedagogiczne - edycja 1
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP - edycja 1
  • Analiza procesów biznesowych w projektach IT – edycja 2 (początek styczeń 2019 r.)
  • Zarządzanie w kulturze – edycja 2 (początek styczeń 2019 r.)

Na niektórych kierunkach zostały ostatnie miejsca! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Większość kierunków rozpoczyna się w październiku 2018!

Studia podyplomowe pomagają w relatywnie krótkim czasie zdobyć specjalistyczną wiedzę, która pozwoli uzyskać lepiej płatną pracę lub całkowicie się przekwalifikować. Uzyskany dyplom studiów podyplomowych wciąż jest ceniony na rynku pracy i stanowi dopełnienie zebranego dotychczas doświadczenia.

Top 5

Flagowymi kierunkami studiów, które przez lata cieszą się największą popularnością są: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kadry i płace, Rachunkowość i Finanse, Zarządzanie Projektami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Na tych kierunkach w ciągu jednego roku akademickiego odbywa się równolegle kilka edycji. Na najbardziej uczęszczanych kierunkach zostało przeprowadzonych już ponad 60 edycji!

Kadra dydaktyczna

Programy studiów układane są pod konkretną grupę osób chcących wyspecjalizować się w danej dziedzinie, zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje. Zajęcia w większości prowadzone są przez praktyków i ludzi biznesu dostarczając dzięki temu profesjonalną i praktyczną wiedzę. Merytorycznie są one tak przygotowane, aby przekazać jak najwięcej wiedzy obowiązującej w danej branży.

Bogata oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii pozwala wybrać studia, które w pełni zadowolą i spełnią wszelkie oczekiwania ich uczestników.

Dodatkowe informacje i zapisy dostępne są tutaj.