MBA Politechniki Gdańskiej współgospodarzem seminarium o Firmie-Idei

 •  

  Jak własność intelektualna zmieni biznes?

   

  Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie przedmiotem seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22 marca br. na dziedzińcu Fahrenheita w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej. Prawnicy, ekonomiści i praktycy biznesu będą wymieniać się poglądami, obserwacjami i doświadczeniami związanymi z nowymi koncepcjami zarządzania.

   

  - Katalog wartości niematerialnych znacząco się poszerza, a kluczowym aktywem firmy staje się kapitał intelektualny – mówi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i członek Rady Programowej Open Eyes Economy. – Zrozumienie i zdefiniowanie pojęcia wartości niematerialnych, daleko szerszego dziś niż patenty czy prawa autorskie, jest kluczem do adekwatnej oceny stanu firmy, jej zasobów i potencjału. Stąd nasze zaangażowanie w organizację seminarium.

  Konferencja składa się z dwóch części: naukowej, podczas której poruszone zostanie zagadnienie wartości niematerialnych jako pojęcia prawnego oraz jako koncepcji rozwojowej, oraz praktycznej, w której przedstawiciele świata biznesu podzielą się swoimi obserwacjami i doświadczeniami związanymi z oczekiwanymi społecznie zmianami w sposobie działania firm.

  Seminarium będzie towarzyszyć uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów MBA.

  - Zależy nam, aby nasi absolwenci, którzy już dziś budują wartość swoich firm i pracodawców, brali udział w ważnych wydarzeniach, otwierających umysły i… oczy na nowe trendy w gospodarce, aby wiedzieli, że ich uczelnia jest źródłem nie tylko wiedzy, ale też inspiracji – mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor programu MBA na Politechnice Gdańskiej. – Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”, z udziałem wybitnych osobistości świata nauki i biznesu wpisuje się w tę koncepcję.

  Wykład inaugurujący, który wprowadzi uczestników w tematykę konferencji, zatytułowany „Firma Idea, wartości w biznesie”, wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, inicjator Open Eyes Economy oraz koncepcji Firmy Idei, a wcześniej b. wicepremier i b. członek Rady Polityki Pieniężnej.

  Prof. Hausner przedstawi koncepcję „Firmy-Idei”. Autorzy tego projektu uważają, iż przyszłość należy do innowacyjnych organizacji, stających się świadomymi, społecznie wrażliwymi i aktywnymi uczestnikami wielkiej zmiany, do jakiej na naszych oczach dochodzi w rzeczywistości. O dzieleniu się przez przedsiębiorstwa własnością intelektualną i płynących z tego korzyściach dla biznesu powie dr Bartłomiej Biga.

  Pierwszą część, moderowaną przez Dorotę Sobieniecką, Dyrektora Gdańskiego Klubu Biznesu zamknie panel naukowy dotyczący niematerialnych wartości – „To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić Cię bogatym – wartości niematerialne w rozwoju firmy”. Uczestnikami dyskusji będą między innymi prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Piotr Dominiak, prorektor PG oraz dr hab. Maciej Barczewski z Uniwersytetu Gdańskiego.

  Drugą część – praktyczną - „Nachodzi nieuchwytne. Jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość” poprowadzi Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a wprowadzenia dokonają Zuzanna Skalska - analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu, a także dr Aneta Chybicka - psycholog, coach i dyrektor Instytutu Miasta.

  Podsumowaniem seminarium będzie panel dyskusyjny pod tytułem „Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy – Idei”, w którym wezmą udział między innymi: Rafał Stepnowski - wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej Grabski - Prezes Olivia Business Center, Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic,  Szczepan Kniter – Prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Całość skomentuje prof. Jerzy Hausner.

  Organizatorami tego wydarzenia są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Studia MBA Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Gdański Klub Biznesu.

  Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej, a patronat honorowy sprawuje Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

  Współorganizatorzy: Centrum Edukacji KIBR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Eskadra.

  Sponsorami wydarzenia są: CURVER Sp. z o.o. , CRIST SADDS PolandEkolan, ESO AuditFarm Frites Poland SAHK FinanceJeppesen a Boeing Company,  Olivia Business Centre, Podniesiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni, Port Gdynia, Sevenet SA, Trefl SA.

  Wydarzenie jest częścią przygotowań do drugiej edycji międzynarodowego kongresu Ekonomii Wartości –  Open Eyes Economy Summit 2017, który odbędzie się 14-15 listopada 2017 roku w ICE Kraków.