MBA PG w rankingu QS Global Executive MBA Rankings 2019!

Po raz pierwszy Program MBA prowadzony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znalazł się w międzynarodowym rankingu QS, który klasyfikuje najlepsze programy MBA Executive na świecie. 

Program MBA „International MBA in Strategy, Programme and Project Management” na WZiE PG został sklasyfikowany w rankingu QS Global Executive MBA Rankings 2019 w przedziale 101+ uczelni z całego świata, znajdując się pośród prestiżowych uniwersytetów takich jak Penn (USA), MIT (USA), London Business School (Wielka Brytania), Berkeley (USA), czy IESE Business School (Hiszpania). Ponadto program MBA PG jest jedynym polskim programem sklasyfikowanym w tym rankingu.

Dzięki atrakcyjności programu oraz odpowiedniej rekrutacji kandydatów MBA PG uzyskał najwyższą punktację przy wskaźniku Executive Profile (jednym z pięciu tworzących ranking), co dało 10. miejsce w Europie oraz 19. miejsce na świecie w klasyfikacji dla danego wskaźnika. W innym wskaźniku, mierzącym średni wzrost wynagrodzenia studentów przed i po zakończeniu programu, MBA PG zajął 26. miejsce w Europie.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach:

Programu MBA PG - https://mba.pg.edu.pl/mba-gut-in-qs-global-emba-rankings-2019/

Rankingu QS - https://www.topmba.com/emba-rankings/global/2019