Kierunek Zarządzanie na WZiE najlepszy spośród wszystkich politechnik

Według opublikowanego Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 kierunek Zarządzanie prowadzony na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej został uplasowany najwyżej spośród wszystkich polskich politechnik. Ponadto w klasyfikacji generalnej do której zalicza się wszystkie uniwersytety, szkoły i akademie nasz kierunek zajął 8 miejsce!

Ranking Perspektyw jest przeprowadzany co roku i dostarcza uporządkowane informacje o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich.

Więcej informacji o kierunku Zarządzanie.

Zestawienie całego rankingu dostępne na stronie.