Kierunek Zarządzanie Inżynierskie – II miejsce pod względem popularności w Polsce

W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunek Zarządzanie Inżynierskie znalazł się na II miejscu biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce. Zarządzanie Inżynierskie to unikatowy kierunek, który  w skali całego kraju prowadzony jest wyłącznie przez nasz Wydział.

W tym roku nasz wydziałowy kierunek został wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością 2017”. Kluczem do sukcesu okazał się innowacyjny program kształcenia Zarządzania Inżynierskiego, który dobrze odpowiada  na potrzeby rynku pracy i jest zgodny z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zestawienie MNiSW nt. wyników rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018 jest dostępne tutaj. (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_11/10fdb695fecb35d87dee6629b9a63003.pdf)

 

Informacje o kierunku Zarządzanie Inżynierskie: https://zie.pg.edu.pl/zarzadzanie-inzynierskie