dr Paweł Umiński w audycji radiowej TOK FM

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Światopodgląd" prowadzonej w Radio Tok FM w której rozmówcą był dr Paweł Umiński, adiunkt Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. 

Audycja odbyła się w środę (17.06.20) o godz. 15:40. Wydziałowy ekspert rozmawiał o wystąpieniu na Biennale Warszawa pt.: "Pieniądze przyszłości".

Biennale Warszawa jest to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną, badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną. 

Całą audycję można odsłuchać na stronie podcasty aucyji TOK FM.