Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz na Narodowym Kongresie Nauki w Łodzi

  • W dniach 25-26 maja 2017r. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG brała udział jako panelista w konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi, który był poświęcony sprawom finansowania szkolnictwa wyższego.

    Panel, w którym brałam udział był dedykowany roli finansowania doskonałości. Skupiłam się na problemach związanych z finansowaniem doskonałości naukowej, a dokładnie na trzecim mechanizmie finansowania szkolnictwa wyższego (obok dotacji i grantów) – finansowanie „doskonałościowe” (ang. research excellence initiatives). Przedstawiłam doświadczenia krajów zachodnich związanych z wprowadzeniem programów doskonałości np. Excellence Initiative w Niemczech. Jest to finansowanie długookresowe, silnie skoncentrowane, gdzie środki pochodzą ze źródeł publicznych i są przyznawane na zasadach konkurencyjnych - mówi dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz.

    Dyskusja dotyczyła głównie problemu rozdysponowania środków. Zastanawiano się, które ośrodki mają szansę najbardziej skorzystać na dodatkowym zastrzyku finansowym: te już dzisiaj zasobne finansowo czy może te, które chcą się zmieniać i zmieniają się bardzo szybko.

     Więcej informacji o konferencji oraz transmisja: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/