Dialog Obywatelski o przyszłości Europy z Markiem Prawdą

Zapraszamy na pierwszy w historii Dialog Obywatelski w Gdańsku z udziałem Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce p. Marka Prawdy.

„Dialog Obywatelski” to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie lokalnym społecznościom kontakt z najważniejszymi urzędnikami Unii Europejskiej. Wydarzenia odbywają się od 2012 roku we wszystkich państwach Wspólnoty. Z obywatelami dotychczas spotykali się komisarze, od niedawna „w teren” ruszyli także szefowie dyrektoriatów oraz przedstawicielstw KE w państwach członkowskich. 

W wydarzeniu, które odbędzie 14 czerwca br. udział weźmie Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tematem przewodnim spotkania będzie przyszłość Unii Europejskiej oraz potencjalne scenariusze integracji opisane w „Białej Księdze o przyszłości Europy”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 12:00 w Audytorium 007 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Dotychczas wśród tematów omawianych w trakcie Dialogów odbywających się w Polsce, znalazły się m.in. negocjacje transatlantyckich umów o wolnym handlu (TTIP, CETA), zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego i inwestycji w infrastrukturę służby zdrowia wspieranych przez środki z Planu Inwestycyjnego.

Gospodarzem pierwszego gdańskiego Dialogu Obywatelskiego jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk .

Partnerami wydarzenia są: Komisja Europejska w Polsce oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.