Debata nt. zróżnicowania systemowego szkolnictwa wyższego

Zapraszamy do debaty nt. zróżnicowania systemowego szkolnictwa wyższego, w ramach projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie (od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w Programie DIALOG (2016-2018).

Termin: 29 listopada 2018, godz. 13.15

Miejsce: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, sala 318/319

Zakres tematyczny

  • modele systemów szkolnictwa wyższego
  • mechanizmy wewnątrzsystemowego różnicowania szkolnictwa wyższego w Europie
  • rządowe programy wyłaniania uczelni flagowych (badawczych)
  • stan badań nad wpływem rankingów na politykę wobec szkolnictwa wyższego

Prowadzący:

  • Dominik Antonowicz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Joanna Wolszczak-Derlacz, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Zapraszamy!