Debata nt. wzmocnienia efektywności i produktywności szkół wyższych

Zapraszamy 14 czerwca 2018 o godz. 13.15 na Wydział Zarządzania i Ekonomii PG do sali 318/319, gdzie odbędze się debata nt. wzmocnienia efektywności i produktywności szkół wyższych w ramach projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie (od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w Programie DIALOG (2016-2018).

Zakres tematyczny

  • Definicja efektywności szkół wyższych
  • Identyfikacja i pomiar produktów i usług dostarczanych przez szkoły wyższe
  • Gromadzenie oraz udostępnianie danych nt. działalności szkół wyższych
  • Znajomość i wybór metod pomiaru efektywności uczelni
  • Sposoby podnoszenia efektywności szkół wyższych
  • Badania empiryczne – efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich

Prowadzący:

  • Joanna Wolszczak-Derlacz, Wydział Zarządzania i Ekonomii, PG
  • Marek Kwiek, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapraszamy!