32 możliwości do zdobycia wiedzy i nowych kontaktów biznesowych

Trwa nabór na nowe edycje trzydziestu dwóch kierunków studiów podyplomowych rozpoczynających się wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2019/2020.

Po odbyciu się ponad pięćdziesięciu edycji niektórych kierunków, widać tendencję, że studia podyplomowe na WZiE służą nie tylko zaktualizowaniu i zdobyciu nowej wiedzy ale także są platformą do poznania osób z branży i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Specjalistyczne studia podyplomowe cieszą się popularnością szczególnie wśród osób związanych z daną branżą, mających już kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie jak i dopiero rozpoczynających karierę.

Liczba miejsc w danych edycjach jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełniania wymogów formalnych.

Harmonogram planowanego rozpoczęcia edycji poszczególnych kierunków:

WRZESIEŃ 2019

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

PAŹDZIERNIK 2019

 • Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
 • Doradztwo Podatkowe i Podatki
 • Kadry i Płace
 • „Lean Six Sigma Black Belt" - produkcja i usługi
 • Logistyka w Praktyce
 • Menedżer HR
 • Manedżer IT
 • Rachunkowości i finansów
 • Wycena Nieruchomości
 • Zamówienia Publiczne
 • Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria
 • Zarządzania i Ewaluacji Projektów Współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej
 • Zarządzania Nieruchomościami
 • Zarządzanie Operacyjne w Przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP
 • Zarządzanie Ryzykiem i Niezawodnością
 • Zarządzanie Samorządem Terytorialnym

 

LISTOPAD 2019

 • Kadry i Płace - poziom II
 • Menadżer Sprzedaży
 • Pedagogiczne
 • Prawno-Menedżerskie
 • Zarządzanie w Kulturze
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

GRUDZIEŃ 2019

 • Analiza procesów biznesowych w projektach IT

 

Dodatkowe informacje i zapisy dostępne są tutaj.