„Mistrzowie dydaktyki”– rusza nowy międzynarodowy projekt na WZiE

Zespół projektowy z WZiE otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Mistrzowie dydaktyki" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest on przeprowadzany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie szkolenia tutorów oraz kształcenia w formie tutoringu we współpracy z wiodącymi uczelniami zagranicznymi (znajdującymi się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego).

W ramach projektu opracowany zostanie dokument zawierający materiały dydaktyczne, przykłady dobrej praktyki w szkoleniu tutorów oraz procesie dydaktycznym jak i rekomendacje, które będą mogły być wykorzystywane przez wszystkie polskie uczelnie.

W projekcie biorą udział dydaktycy i naukowcy Wydziału Zarządzania i Ekonomii: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert(kierownik projektu), dr Katarzyna Kubiszewska, dr Katarzyna Stankiewicz, dr inż. Karol Flisikowski, dr Paweł Ziemiański.

Projekt będzie trwał do 31.12.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie MNiSW „Mistrzowie dydaktyki”.