Zmiany w systemie edukacji. Czas na studia podyplomowe?

 • Bez wątpienia studia podyplomowe z roku na rok zyskują na popularności. Z najnowszych danych GUS wynika, iż w roku akademickim 2015/2016 z oferty studiów podyplomowych skorzystało blisko 152 tysięcy osób. W porównaniu z rokiem poprzednim frekwencja zwiększyła się o 1, 8 tysiąca.

  Nowe kierunki studiów podyplomowych są odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek pracy.  Pomagają one w relatywnie krótkim czasie zdobyć specjalistyczną wiedzę, która pozwoli uzyskać lepiej płatną pracę lub całkowicie się przekwalifikować. Uzyskany dyplom studiów podyplomowych wciąż jest ceniony na rynku pracy i stanowi dopełnienie zebranego dotychczas doświadczenia.

  Powyższy trend najprawdopodobniej będzie się pogłębiał. Nie wynika to wyłącznie z szybko zmieniającego się rynku pracy, lecz również z planowanych zmian w systemie edukacji na poziomie wyższym. Już od najbliższego roku akademickiego wiele uczelni zmniejszy limity miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Doskonałą alternatywą dla absolwentów studiów pierwszego stopnia będzie podjęcie pracy z jednoczesną nauką na studiach podyplomowych. Studia podyplomowe są w tym przypadku cenne, gdyż zaspokajają potrzebę wzbogacenia wykształcenia wśród obecnych pracowników - mówi dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

  Programy studiów układane są pod konkretną grupę osób chcących wyspecjalizować się w danej dziedzinie, zdobyć nowe uprawnienia i kwalifikacje. Zajęcia w większości prowadzone są przez praktyków i ludzi biznesu. Merytorycznie są one tak przygotowane, aby w jak najkrótszym czasie przekazać jak najwięcej wiedzy obowiązującej w danej branży.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii (WZiE) PG cieszą się zainteresowaniem. Świadczą o tym również dane GUS, gdzie wśród słuchaczy studiów podyplomowych najbardziej popularne są kierunki z grupy pedagogicznej (29,6% ogółu słuchaczy) oraz dziedziny biznesu i administracji (20,7%).

  W ofercie WZiE jest ponad 30 kierunków studiów podyplomowych z branży biznesu, administracji oraz studium pedagogicznych. Z początkiem nowego roku akademickiego 2017/2018 uruchamiany jest nowy kierunek Menedżer HR.

  Wykształcenie stanowi jeden z kluczowych czynników przesądzających o pozycji na rynku pracy, mając odzwierciedlenie m.in. w poziomie wynagrodzeń, zdolności do utrzymania lub znalezienia zatrudnienia, a także warunkując charakter pracy, jej wydajność i wymiar godzinowy. Zgodnie z badaniami ManpowerGroup, aż 41% polskich pracodawców ma problemy przy obsadzaniu stanowisk pracy w rezultacie niedoboru talentów. Istnienie luki kompetencyjnej na polskim rynku pracy potwierdzają również badania PARP. Dynamika współczesnego rynku pracy kształtowana jest przez m.in.: procesy globalizacyjne, wzrost konkurencji i rozwój nowych technologii. W obszarze zasobów ludzkich, zjawiska te skutkują np. zmianami w poziomie i strukturze zatrudnienia, upowszechnianiem się jego niestandardowych form oraz zmieniającymi się wymaganiami w zakresie nabywania i doskonalenia określonych kompetencji. W rezultacie, istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na specjalistyczne menedżerskie studia podyplomowe z obszaru HR - mówi Kierownik Studiów Podyplomowych Menedżer HR, dr Michał Tomczak.

  Nowe studia podyplomowe Menedżer HR trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu: piątki (16.30-20.35) oraz soboty (9.00-18.00). Ruszyły zapisy na I edycję październik 2017.

  Informacje i zapisy: http://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/studia-podyplomowe-menedzer-hr