Zmiana trybu zajęć na WZiE PG

 

 

Szanowni Studenci,

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 16 października informujmy, że w związku z włączeniem obszaru miasta Gdańska do tzw. strefy czerwonej, Politechnika Gdańska musi przejść na nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Do decyzji władz wydziałów należy określenie, które z zajęć praktycznych będą realizowane w trybie stacjonarnym.

 

 

 

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii zdecydowano, że zajęcia na studiach niestacjonarnych w piątek sobotę i w niedzielę (16, 17 i 18 października) będą prowadzone według dotychczasowego planu:

W związku z tym przypominamy, że na zajęciach prowadzonych w salach wykładowych należy przestrzegać obowiązujących zasad zachowania bezpieczeństwa.

Od dnia 19 października do odwołania, wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą prowadzone w trybie zdalnym.

W trosce o bezpieczeństwo studentów i wszystkich pracowników PG, władze wydziału apelują o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające na obszarze objętym tzw. czerwoną strefą – zarówno na terenie uczelni, jak i poza nią. Proszę o zachowanie bezpiecznych odległości, noszenie maseczek i częste dezynfekowanie rąk. Natomiast, jeżeli będziecie Państwo poddani z jakiegokolwiek powodu kwarantannie, proszę o poinformowanie o tym fakcie Dziekanatu (mail na adres dziekanat@zie.pg.edu.pl).