Zjazd Absolwentów – ostatnie dni zgłoszeń

W tym roku trzecia sobota listopada przypada 17-go dnia miesiąca. Dzień, który każdy z absolwentów WZiE powinien zaznaczyć w swoim kalendarzu. Dzień, w którym odbędzie się kolejny Zjazd Absolwentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii!

W tym roku zmieniamy formułę zjazdu. W pierwszej części będziemy mieli okazje do wysłuchania wystąpienia dr. Andrzeja Karalusa pt.: "Mity współczesnego Kapitalizmu". Druga część to zabawa taneczna na dziedzińcu PG z DJ Sławkiem Bieńkiem!

Zjazd Absolwentów jest przede wszystkim okazją do rozmowy z dawno nie widzianymi koleżankami i kolegami ze studiów, z wykładowcami i władzami Wydziału. To wszystko w przemiłej muzycznej oprawie i pięknym uczelnianym wnętrzu – na jednym z malowniczych dziedzińców Gmachu Głównego PG.

Zjazd odbędzie się w Dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdańskiej w godz. 18:00 - 24:00. Udział w nim jest odpłatny i wynosi 30 PLN/osoba. Dla pierwszych 100 osób – przewidziany jest jubileuszowy Album 25-lecia WZiE.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Edyta.Drajska@zie.pg.edu.pl

Wpłaty należy dokonać na konto:  06 1090 1098 0000 0001 3760 3473  ( z dopiskiem: Imię i Nazwisko, kierunek i rok ukończenia studiów).

Liczba miejsc ograniczona!