Zawarcie umowy o współpracy ze State Street Bank Polska

W czwartek 21 września Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG gościła Panią Annę Szabowską-Walszczyk - University Relations Specialist w State Street Bank Polska. 

Podczas spotkania została przekazana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG oraz State Street Bank Polska. Umowa jest kolejnym, formalnym etapem współpracy ze State Street, która rozwija się już od ponad dwóch lat.

Na mocy umowy State Street Bank Polska objął patronatem kierunek Analityka Gospodarcza. Ponadto będzie współpracował z Wydziałem w zakresie organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i konferencji naukowych. Studenci i absolwenci WZiE będą informowani o stażach i ofertach pracy w State Street.

Wielu z nich już dziś rozwija się w strukturach State Street w Gdańsku, a ci, którzy chcą dołączyć do zespołu, będą mieli już wkrótce okazję. W październiku rusza kolejna edycja Akademii State Street, a na najlepszych jej uczestników czekają płatne staże!