Zawarcie umowy o współpracy z BEST S.A.

W czwartek 25 stycznia 2018 roku miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG i firmą BEST S.A. 

Umowa stwarza studentom nowe możliwości do odbycia praktyk, stażów, przeprowadzania badań i projektów pod okiem mentora z firmy, czy chociażby organizowania spotkań ze specjalistami. Współpraca z firmą BEST S.A będzie również koncentrowała się na ścisłym działaniu z kołami naukowymi prowadzonymi na Wydziale.

 

Na zdjęciu Ewa Szabuniewicz, Dyrektor Pionu HR BEST S.A. oraz prof. Julita Wasilczuk, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Galeria zdjęć