Zapraszamy na XXXVII Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej!

Zapraszamy na spotkanie naukowe on-line: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka w czwartek, 29 kwietnia 2021 o godz.18.00. na platformie Zoom.

Gośćmi najbliższego spotkania będą: dr Dagmara Nikulin oraz prof. Ewa Lechman z WZiE PG.

Tematem spotkania będzie książka prelegentów, wydana przez międzynarodowe wydawnictwo naukowe Springer "Shadow Economy in Poland. Recent Evidence Based on Survey Data".

WEJŚCIE NA SPOTKANIE

Spotkanie jest otwarte!

 

Zapraszamy!

 

***

Ewa Lechman, prof. PG w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyfuzji oraz wpływu technologii cyfrowych na społeczeństwo i gospodarkę. Laureatka Emerald Literati Award w 2013, oraz kilku wyróżnień Elsevier. Realizuje projekty m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Banku Polskiego, CERGE-Global Development Network, Emerald. Autor i redaktor kilkudziesięciu prac wydanych w wydawnictwach Elsevier, Springer, Routledge.

Dr Dagmara Nikulin - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Ekonomia - 2009) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Filozofia-2010). Stopień Doktora Nauk Ekonomicznych (2014) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stypendystka fundacji Dekabana na Uniwersytecie w Glasgow (2016).  

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół współczesnych rynków pracy. Dotychczasowe  publikacje dotyczyły głównie problemów związanych z identyfikacją rozmiarów i przyczyn szarej strefy oraz pracy nierejestrowanej w Polsce oraz wpływu międzynarodowych procesów fragmentaryzacji produkcji na płace oraz warunki pracy w krajach europejskich.