Zapraszamy na II Edycję Szkoły Giełdowej

  • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie zaprasza na II edycję Szkoły Giełdowej, która planowana jest w dniach 19-21 maja 2017.  Szkoła Giełdowa to kilkunastogodzinne, weekendowe kursy dla wszystkich, którzy chcieliby poznać lepiej mechanizmy funkcjonowania giełdy i domów maklerskich, pozyskać wiedzę dotyczącą   instrumentów finansowych i zasad inwestowania. Bliższych informacji udziela Pani Mariola Kummer:

    e-mail: szkola.gieldowa@zie.pg.gda.pl

    Szczegółowe informacje dot. kursu na stronie internetowej:

    http://zie.pg.edu.pl/szkola-gieldowa