zapisy na IV edycję Szkoły Giełdowej – styczeń 2019!

Fundacja GPW oraz Politechnika Gdańska zapraszają do udziału w kursie „Podstawy inwestowania na giełdzie”, który odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2019 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” Szkoły Giełdowej i Politechniki Gdańskiej.

Szkoła jest dedykowana wszystkim aktualnym i przyszłym inwestorom, których fascynuje giełda i chcieliby poznać szczegółowe odpowiedzi na pytania:

Czy inwestując na giełdzie można tylko stracić?

Jak zarobić, kiedy spadają ceny akcji?

Czym jest giełda dla gospodarki, dla inwestorów, dla emitentów?

W ramach 14 godzinnego kursu weekendowego słuchacze pozyskają informacje dot. dostępnych instrumentów finansowych, kryteriów wyboru rachunków inwestycyjnych, oceny fundamentalnej i technicznej spółek oraz kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Zajęcia prowadzone są przez doradców inwestycyjnych, maklerów giełdowych oraz pracowników uczelni. Każdy uczestnik uzyska certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Szczegółowe informacje o kursach na stronie: http://zie.pg.edu.pl/szkola-gieldowa

Zapisy: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/?city=%20GD

E-mail: szkola.gieldowa@zie.pg.gda.pl

FB:  https://www.facebook.com/events/310499323009780/