Wystąpienie inauguracyjne dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia dr hab. Małgorzaty Gawryckiej, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, która przywitała nowo przyjętych studentów, przedstawiła Wydział oraz rozpoczęła nowy rok akademicki!

W związku z pandemią, roku akademickiego 2020/2021 nie rozpoczęły tradycyjne inauguracje wydziałowe. W zamian dziekani wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej wygłosili swoje wystąpienia inauguracyjne podczas centralnej uroczystości w postaci filmików.