Wyniki wyborów przedmiotów oraz specjalności i profili dyplomowania

Drodzy Studenci!
 
W zakładce http://zie.pg.edu.pl/zajecia  zostały zamieszczone wyniki wyborów przedmiotów oraz specjalnosci i profili dyplomowania  w semestrze zimowym 2017/2018.