Wizyta delegacji z Shenzhen Polytechnic na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Asso. prof. YANG Ping, prof. ZHAO Jizheng, prof. WEN Shouwen oraz prof. HUANG Rui reprezentujący Politechnikę Shenzen z Chin podpisali z Rektorem Politechniki Gdańskiej, prof. Jackiem Namieśnikiem umowę o współpracy między uczelniami.

Następnie delegacja udała się na spotkanie z Dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG dr hab. Julitą Wasilczuk oraz dr Magdaleną Popowska, Pełnomocnikiem Dziekana ds. Międzynarodowych w celu zapoznania się z ofertą Wydziału oraz z aktualnymi projektami wymiany ze studentami z Chin.  

Galeria zdjęć