Warsztaty w projekcie Kompetencje

Trening umiejętności menedżerskich 30h z dr inż. S. Wilczewskim dla czterech ostatnich semestrów kierunków Zarządzanie i Zarządz. Inż I i II stopnia

z uwzględnieniem zjazdów zaocznych:
16.05 (czwartek) - 16:00 – 21:00 (6h lekcyjnych)
22.05 (środa) - 16:00 – 21:00 (6h lekcyjnych)
23.05 (czwartek) - 16:00 – 21:00 (6h lekcyjnych)
25.05 (sobota) – 12:30 – 16:00 (4h lekcyjne)
30.05 (czwartek) – 16:00 – 20:15 (5h lekcyjnych)
6.06 (czwartek) – 16:00 – 20:15 (5h lekcyjnych).