Uzyskanie dofinansowania na międzynarodowy projekt pod kierownictwem profesor WZiE

Politechnika Gdańska uzyskała dofinansowanie projektu Sustainable Management: Tools for Tomorrow (TOO4TO) w ramach programu Erasmus+ w akcji – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Uzyskane dofinansowanie wynosi 319 228,00 Euro. Koordynatorem projektu z ramienia Politechniki Gdańskiej jest dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. PG z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Projekt TOO4TO ma na celu zwiększenie umiejętności, kompetencji i świadomości przyszłych menedżerów i pracowników w zakresie dostępnych narzędzi i metod zapewniających zrównoważone zarządzanie, a co za tym idzie, wspieranie zrównoważonego rozwoju w UE i poza nią. Jednocześnie TOO4TO aspiruje do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Kaunas University of Technology (Litwa), Global Impact Grid (Niemcy) oraz Turku University of Applied Sciences (Finlandia).