UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA DYPLOMÓW!

Kolejni Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia naszego Wydziału otrzymali z rąk dziekańskich dyplomy! 

Gala odbyła się w ostatni wtorek, 26 listopada 2019 roku, w Auli Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

W uroczystości wzięli udział: Dziekan Wydziału dr hab. Julita Wasilczuk, prof. uczelni, dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni, de hab. Krzysztof Leja, prof. uczelni, dr Igor Garnik, wykładowcy oraz absolwenci – bohaterowie wydarzenia, jak i ich rodziny i przyjaciele.

Absolwenci wszystkich kierunków studiów, którzy ukończyli studia z oceną celującą otrzymali  Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej wraz z pamiątkowymi gadżetami WZiE.

Jak co roku, Władze Wydziału zaprosiły naszego absolwenta, by podzielił się doświadczeniem, które zdobył na rynku pracy.  Zaproszenie przyjęła Pani Annkathrin Lebeus, która swoją drogę zawodową związała z lokalną, uznaną na w świecie firmą kosmetyczną Maurisse.

Zapraszamy Was do utrzymywania kontaktu z naszym Wydziałem i całą Uczelnią.

Do zobaczenia na zjazdach absolwentów, dniach otwartych, świętach wydziałowych i wielu innych!

Życzymy powodzenia i pomyślności w podejmowaniu kolejnych przedsięwzięć!

Galeria zdjęć