Uroczysta Inauguracja „Klasy Biznesowej” pod patronatem WZiE!

Pierwsza uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów „Klasy Biznesowej”  II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, odbędzie się 3 października 2019r. o godz. 11.00,  w sali 107 WZiE.

Podczas Inauguracji wykład wygłosi gość honorowy Pani Dorota Sobieniecka, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu oraz członek Rady Konsultacyjnej naszego Wydziału.

Objęcie patronatem klasy biznesowej przez WZiE ma na celu przybliżenie młodzieży licealnej postaw i działań przedsiębiorczych, zaktywizować  uczniów do poszerzania wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych oraz odpowiednich zachowań w sferze gospodarczej.  
W ramach patronatu wszystkie zajęcia dydaktyczne związane z tematami ekonomicznymi, finansami czy przedsiębiorczością  prowadzone będą przez nauczycieli akademickich WZiE w siedzibie II LO w Elblągu, natomiast zajęcia warsztatowe i laboratoryjne  - w gmachu WZiE PG. Cześć zajęć prowadzona będzie w języku angielskim.  

 

 

To już kolejna ścieżka współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, od lat wspólnie organizują konkurs „Wiem na Bank”.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!