Szkolenie dla studentów WZiE - Trening umiejętności menedżerskich

Zapraszamy studentów zarządzania i zarządzania inżynierskiego ( studia stacjonarne i niestacjonarne, 4 ostatnie semestry) na szkolenie TUM - trening umiejętności menedżerskich prowadzone przez dr inż. Sebastiana Wilczewskiego i zaplanowane na grudzień 2020.

Rejestracja poprzez formularz rejestracyjny na stronie Biura Projektów - Kompetencje 2- Formularz

Więcej informacji: anna.kolka@zie.pg.edu.pl