Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej rozpoczęła rekrutację!

Kandydaci, którzy chcieliby rozpocząć kształcenie trzeciego stopnia na Politechnice Gdańskiej od roku akademickiego 2019/2020 przyjmowani będą do Szkoły Doktorskiej, prowadzonej przez PG wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Instytutem Budownictwa Wodnego PAN. Trwa już pierwsza rekrutacja standardowa przyszłych doktorantów.

 

Osoby zainteresowane kształceniem w Szkole Doktorskiej mają do wyboru 12 dyscyplin naukowych z 3 dziedzin.Nabór prowadzony jest przez komisje rekrutacyjne powołane dla poszczególnych dyscyplin. Cały proces odbywa się drogą elektroniczną po uzyskaniu wcześniejszej zgody potencjalnego promotora i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej, a następnie dostarczeniu kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji.

 

Utworzenie Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej jest efektem zmian organizacyjnych wynikających z konieczności dostosowania uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć w zakładce Dla kandydatów na stronie Szkoły Doktorskiej. Należy zwrócić uwagę na:

Kształcenie doktorantów do tej pory odbywało się w ramach studiów doktoranckich. Osoby, które rozpoczęły te studia przed rokiem akademickim 2019/2020 kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.