STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

·  Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018.

Wnioski należy składać w Dziekanacie do dnia 11.09.2017 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html