Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2018 w Brighton

EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów, doktorantów i młodych naukowców na udział w Student and Early Career Conference 2018 w Brighton - http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/student-and-ec-2018

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.

Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl