Studia dla inżynierów zapewnienia jakości

Zapraszamy do składania dokumentów na IV edycję studiów podyplomowych z zakresu jakości w branży technicznej.

Studia „Zapewnienie jakości w branży technicznej - innowacyjna praktyka i teoria” powstały jako inicjatywa fundacji ECD i firmy Flex w ramach klastra Interizon.

Studia koncentrują się na jakości produktów i komponentów w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Program obejmuje blok techniczny oraz jakościowy. Pracodawcy zgodnie twierdzą, że jest to bardzo rzadkie połączenie wśród kandydatów do pracy w działach jakości i produkcji.

W pracach nad tymi studiami od samego początku biorą udział pracownicy firmy Flex, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w osiąganiu wysokiego poziomu jakości produktów elektronicznych i mechanicznych. Program nauczania obejmuje liczne przedmioty praktyczne. Ponad połowa wykładowców to praktycy, a część zajęć będzie realizowana w firmach klastra.

Szczegóły dotyczące programu oraz zapisów znajdują się na stronie studiów.