Strefa Studenta w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni

Dla aktywnych i przedsiębiorczych studentów, których poza wiedzą zdobytą na uczelni, interesuje również podejście praktyczne, przygotowaliśmy Strefę Studenta!

 

  1. Spotkania „Studencka Środa”.

Comiesięczne spotkania, które prowadzą eksperci – praktycy. Tematyka spotkań wynika ze zgłaszanych przez studentów potrzeb.

Na najbliższe spotkania:

 

  1. Program Ambasadorzy Strefy Startup.

 

Kto? Wszyscy przedsiębiorczy studenci lub osoby, które działają w kołach naukowych, myślą o rozwijaniu w przyszłości swojego biznesu.

Zadania: Wspieranie działań PPNT oraz Strefy Startup Gdynia na macierzystych uczelniach: inicjowanie programu wydarzeń, wspieranie organizacji, badanie zapotrzebowania na warsztaty i spotkania.

Co w zamian? Gwarancja udziału w spotkaniach i warsztatach organizowanych przez Strefę Startup Gdynia. Udział w dedykowanych warsztatach z komunikacji, promocji oraz zarządzania projektami. Indywidualne konsultacje z wybranym ekspertem.

Kiedy? Przedstawienie programu podczas pierwszego spotkania Studenckiej Środy (25.10.17).

 

http://ppnt.pl/pl