Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie. Międzynarodowe badania nad sukcesją w firmach z udziałem badaczy z WZiE

Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej uczestniczą w międzynarodowym projekcie badawczym, którego celem jest m.in.wzmocnienie potencjału instytucjonalnego otoczenia biznesu w zakresie wspierania procesów sukcesji firm rodzinnych w 9 krajach Regionu Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce. Projekt INBETS - Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR, realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego, to odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczno-ekonomiczne m.in. związane ze starzeniem się społeczeństwa.

 

Jak wynika z raportów Instytutu Biznesu Rodzinnego w Warszawie jedynie niewiele ponad 6 proc. dzieci właścicieli firm rodzinnych w Polsce zapowiada że chce przejąć firmę po swoich rodzicach, a 60 proc. firm prowadzonych przez rodziny może w najbliższych latach zniknąć z rynku ze względu na brak chętnych do ich przejęcia po dotychczasowych właścicielach

– Starzeją się właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstwami sektora MSP, wśród osób młodych brakuje zainteresowania, ale i umiejętności związanych z przejmowaniem firm rodzinnych, których właściciele przechodzą na emeryturę, brakuje źródeł finansowania procesów sukcesyjnych, a wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu procesów sukcesji w firmach rodzinnych jest niewystarczające – wylicza dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Katedry Przedsiębiorczości WZIE PG, członek zespołu badawczego. – W Polsce jest wiele firm rodzinnych, które istnieją ponad dwadzieścia lat, a ich właściciele wchodzą właśnie w wiek emerytalny, więc te problemy dotyczą także polskiego sektora MSP.

W ramach projektu, w którym uczestniczy czternastu partnerów, w tym Baltic Sea Academy (lider) oraz partnerzy z Polski, Finlandii, Szwecji, Łotwy, Litwy, Estonii, Rosji i Danii, mają zostać wypracowane rozwiązania umożliwiające m.in. wzmocnienie potencjału instytucjonalnego otoczenia biznesu w zakresie promocji i wspierania procesów sukcesji firm rodzinnych, wzrost umiejętności i kwalifikacji przedsiębiorczych oraz zwiększenie liczby kandydatów chętnych do przejmowania przedsiębiorstw rodzinnych.

–  Jako partner naukowy w projekcie zajmujemy się opracowaniem szczegółowych programów transferu biznesu, koordynacją i ewaluacją efektywności wdrożenia programów przez uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa rodzinne, opracowaniem programu aktywizacji kobiet jako potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych, a także ewaluacją programów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości dedykowanych przedsiębiorcom wdrażanych przez instytucje szkoleniowe – mówi dr inż. Marzena Grzesiak, z Katedry Zarządzania na WZiE, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej.

Dotychczas w ramach współpracy międzynarodowej naukowcy PG opracowali m.in. poradniki instruktażowe dla przedsiębiorców, przeprowadzone zostały szkolenia, w tym program szkoleń trenerów, którzy będą dalej pracować z firmami biorącymi udział w projekcie. Zorganizowano także webinarium dla studentów i przedsiębiorców „Sukcesja z sukcesem – komu i jak przekazać firmę”, podczas którego eksperci poruszali takie tematy jak zarząd sukcesyjny, finansowe i podatkowe aspekty przekazywania firmy [nagranie z webinarium dostępne jest TUTAJ]. Jesienią planowane są kolejne webinaria poświęcone tej tematyce.

Łączna wartość projektu INBETS to ponad 2,4 mln euro, w tym wartość dofinansowania ze środków UE wynosi ponad 1,9 mln euro. Budżet PG jako partnera projektu to ponad 134 tys. euro, z czego środki unijne pokryją 85 proc. Z kolei 15 proc. budżetu stanowi wkład własny PG. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansuje 80 proc. tego wkładu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć [TUTAJ].