Siódma w kraju, czwarta wśród uczelni technicznych. Sukces PG w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019!

Dwudziesta edycja najbardziej prestiżowego rankingu akademickiego w Polsce przyniosła Politechnice Gdańskiej najwyższą pozycję w historii tego zestawienia. PG znalazła się na siódmym miejscu, awansując o dwie pozycje od 2018 r., i podobnie jak w zeszłym roku zajęła czwarte miejsce wśród uczelni technicznych! 

 

– Od dwóch lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce rankingu, a więc w jego ścisłej czołówce. Osiągnięcie awansu na tym najwyższym poziomie jest niezwykle trudne, dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej zaangażowanym w ciągłe podnoszenie jakości na Politechnice Gdańskiej, bez których ten sukces nie byłby możliwy – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 powstał na podstawie siedmiu kryteriów: prestiżu, innowacyjności, potencjału naukowego, efektywności naukowej, warunków kształcenia, umiędzynarodowienia studiów oraz pozycji absolwentów na rynku pracy. Uwzględniono w nim wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

Oficjalne wyniki rankingu ogłoszone zostały 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W gali uczestniczył prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły dotyczące zestawienia dostępne są na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej można znaleźć tutaj.