Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim 2019/2020 w trybie zdalnym

Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej będzie odbywała się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrole ich przebiegu i rejestrację zgodnie z zasadami rozporządzenia Rektora.

Egzaminy i zaliczenia semestralne odbywać się będą wyłącznie w formie zdalnej w terminie
16.06.2020 - 05.07.2020.

Korespondencja ze studentami odbywać się będzie za pomocą oficjalnych adresów uczelnianej poczty (korzystając wyłącznie z konta email w domenie pg.edu.pl).

Harmonogram sesji zostanie podany na początku czerwca na wydziałowej stronie internetowej
w zakładce zajęcia.