Różnorodność fundamentem studiów MBA Politechniki Gdańskiej

Za nami pierwsze spotkanie Karty Różnorodności w Trójmieście, dotyczące zarządzania wiekiem oraz możliwościom wykorzystania mentoringu w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. Podczas spotkania została podpisana deklaracja o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy i otwieraniu się na różnorodne potrzeby wszystkich pracowników przez 5 nowych sygnatariuszy, w tym studia MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.

Program Karta Różnorodności jest realizowany w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w siedemnastu krajach Unii Europejskiej. W Polsce deklarację podpisało już ponad 190 organizacji.

Różnorodność kulturowa

Program MBA doskonale wpisuje się w założenia Karty Różnorodności.  MBA otwiera możliwość wymiany wiedzy pomiędzy studentami z Polski, Włoch, Rosji, Chin, Chorwacji, Brazylii, Australii, Czech, czy Wielkiej Brytanii. Różnorodność kulturowa i narodowościowa wpływa na atrakcyjność prowadzonych zajęć. Wykładowcy, praktycy biznesu i nauczyciele akademiccy wywodzą się z różnych krajów, z różnych organizacji, mają różne doświadczenia, które łączone są na jednej płaszczyźnie zainteresowania rozwoju osobistego i budowania kapitału intelektualnego naszych studentów MBA.

Różnorodność międzypokoleniowa

Różnorodność to także wymiana wiedzy między pokoleniami. Osoby, które osiągnęły status rodzinny i zawodowy są niezwykle ważne do tworzenia zespołu słuchaczy MBA, wśród których są osoby z mniejszym dorobkiem. Różnorodność wieku, doświadczeń zawodowych, kultury i rozmiaru organizacji pozwala na spojrzenie z poziomu meta zarówno na gospodarkę jak i na siebie.

Różnorodność płci

Szczególną uwagę należy zwrócić na niski procent, zaledwie 20% studiujących kobiet. W związku z tym MBA Politechniki Gdańskiej poprzez seminaria, konferencje czy spotkania biznesowe podejmuje działania do zainspirowania kobiet, aby podejmowały studia MBA. Choć kobiety stanowią jeszcze mniejszość, to najlepszymi wynikami w poszczególnych rocznikach właśnie mogą się poszczycić kobiety, a ich ścieżki kariery są imponujące.  

Różnorodność inspiracji

Wzmacnianie działań między środowiskiem edukacyjnym a biznesowym w inspirowaniu ludzi do zmiany myślenia na temat swojej przyszłości, wzajemnego wspierania się, mentoringu mogą przynieść korzystne efekty w tym względzie.  MBA uczestniczy i organizuje takie przedsięwzięcia jak Konkurencyjna Edukacja czy warsztaty z zarządzania talentami, przybliżając wspólne obszary zainteresowań zarówno młodszym jak i starszym generacjom kobiet i mężczyzn. Takie podejście pozwala na budowanie sieci zainteresowań, wzajemnych inspiracji i wzmacniania własnej wartości.

Różnorodność uczestników programu

Edukacja biznesowa musi być stymulowana radykalnym importem wiedzy z zagranicy. Dlatego MBA są studiami dość kosztownymi, na które stać jest osoby z dużych firm, które im finansują studia. Brakuje w tym miejscu równości dostępu do wiedzy specjalistycznej, dla tych osób, które nie pracują dla korporacji czy same chciałyby w siebie zainwestować. Państwo nie premiuje systemu inwestowania ambitnych ludzi w swoją edukację. Firmy wysyłając pracownika na studia obniżają podstawę opodatkowania i wspierają tym samym swój własny rozwój. Ten mechanizm nie odnosi się do osób fizycznych. Nie można rozłożyć ciężaru kosztów w czasie. MBA nie powinno być traktowane jako dobro luksusowe, ale konieczność w budowaniu kapitału intelektualnego gospodarki dla pobudzania innowacyjności. Państwo powinno stwarzać przyjazne otoczenie podatkowe. Intencją programu MBA PG jest połączeniu głosu z biznesem i wspólny apel o zniesienie barier dostępu dla różnych grup uczestników.

 

Więcej informacji o projekcie Karta Różnorodności: http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/o-projekcie/  i studiach MBA: http://zie.pg.edu.pl/mba

Galeria zdjęć