Rok 2018 w projekcie Kompetencje

W ramach projektu Kompetencje dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunków Zarządzanie i Analityka Gospodarcza, I i II stopnia, zorganizowane zostały w sumie 32 szkolenia, w których wzięło udział 270 studentów. Szkolenia finansowane ze środków UE, co pozwala studentom na podnoszenie kompetencji zawodowych i zdobywanie certyfikatów bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

 

Dla beneficjentów projektu zorganizowano  4 wizyty studyjne u pracodawców: ING Warszawa, BUMAR - Gliwice,City Handlowy - Olsztyn, FLEX Tczew. 

Podjęta została  również współpraca z pracodawcami, której efektem są projekty studenckie pod opieką mentora. Było tych projektów 12, zaangażowanych było 49 studentów. Pozytywnie oceniony przez pracodawcę projekt jest podstawą zaliczenia praktyki studenckiej.

W semestrze letnim kolejne szkolenia i projekty, więc w roku 2019 życzymy Wam wykorzystanych szans!!!