Rekrutacja na studia II stopnia - semestr letni 2019/2020

W dniu  9.01.2020 r. zostanie uruchomiona możliwość rejestrowania/logowania się w systemie eRekrutacja, aby przystąpić do Rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020. System pozostanie aktywny do dnia 10.02.2020r. 

W tym czasie będzie można wybrać interesujące kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia. Równolegle należy złożyć komplet dokumentów podczas trwających w tym czasie dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG otwarty jest nabó na kierunek Zarządzanie - w trybie stacjonarnym (3 semestralne - tylko dla studentów WZiE PG) oraz w trybie niestacjonarnym (4 sem.)

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 18.02 w systemie eRekrutacja, a zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się 24.02.2020.
 

Przydatne