Rekrutacja na BEC na semestr zimowy

W nowym roku akademickim (X 2019) uruchamiamy ostatnią w projekcie Kompetencje edycję 50 - godzinnego intensywnego kursu języka angielskiego biznesowego (BEC Vantage) kończącego się egzaminem zewnętrznym (w okolicach marca 2020).

Osoby zainteresowane tym szkoleniem proszę o zgłaszanie się drogą mailową do pani H. Rembowskiej (CJO) w celu zapisania się na wewnętrzny egzamin kwalifikujący na ten kurs (jeszcze w czerwcu -wg ustaleń z lektorką).

zgłoszenia na e-mail: hanrembo@pg.edu.pl

mamy dla studentów kierunku Zarządzanie jedynie 14 miejsc - zapraszamy osoby studiujące po polsku, z czterech ostatnich semestrów I i II stopnia (stan na X 2019).