Przedstawiciele HUHST University z wizytą na WZiE PG

Przedstawiciele Hunan University of Humanities, Science and Technology (Chiny) odwiedzili Politechnikę Gdańską, by poznać uczelnię, wymienić się doświadczeniami z zakresu wybranych obszarów działalności obu szkół wyższych i porozmawiać o szerszej współpracy.

Po spotkaniu z przedstawicielami władz uczelni delegacja udała się na Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, aby wraz z władzami wydziału i biurem współpracy międzynarodowej omówić możliwości współpracy. Wizyta odbyła się 12 grudnia 2019r.

Władze chińskiej uczelni wyraziły zainteresowanie współpracą z Wydziałem ZiE w zakresie wymiany studentów i pracowników dydaktycznych. Rozmawiano o wymianach krótkoterminowych, trwających 1 semestr oraz możliwościach wyjazdów długoterminowych – do 3 semestrów.

Wydział ZiE ma już długą tradycję współpracy z chińskimi uczelniami wyższymi, a także doświadczenie w przyjmowaniu chińskich studentów, którzy stanowią najliczniejszą grupę zagranicznych studentów na Wydziale.

Galeria zdjęć