Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Uwaga studenci,

Przedstawiamy harmonogram przedłużania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

STUDIA STACJONARNE

Przedłużanie legitymacji odbywać się będzie
od 23.10.2017 do 27.10.2017 w godzinach otwarcia Dziekanatu.
Prosimy starostów grup o zbiorowe przynoszenie legitymacji do przedłużenia
w ww. terminie na początku dyżuru Dziekanatu danego dnia tygodnia
wg harmonogramu:

 • Zarządzanie inżynierskie
  oraz
  Zarządzanie studia II stopnia, 3-semestralne

  – prosimy o przynoszenie legitymacji
  w każdy dzień oprócz wtorku.

 

 • Ekonomia I stopnia,
  Analityka gospodarcza studia II stopnia w języku angielskim
  oraz
  Zarządzanie, studia licencjackie oraz II stopnia w języku angielskim

  – prosimy o przynoszenie legitymacji
  w każdy dzień oprócz czwartku.

 

 • Analityka Gospodarcza studia I oraz II stopnia
  oraz
  Zarządzanie, studia II stopnia, 4-semestralne

  – prosimy o przynoszenie legitymacji w każdy dzień oprócz poniedziałku.

Legitymacje będą do odbioru około godziny 15:00 danego dnia.

Pojedyncze legitymacje podbijane będą ostatniego dnia,
tj. 31.10.2017 r.

STUDIA NIESTACJONARNE

Przedłużanie legitymacji odbywać się będzie::

 • Studia I oraz II stopnia – w sobotę 28.10.2017.

Prosimy starostów grup o zbiorowe przynoszenie legitymacji do przedłużenia
w ww. terminie na początku dyżuru Dziekanatu.

Legitymacje będą do odbioru około godziny 15:00.