Projekt z mentorem=zaliczenie praktyki

Firma Voicelab poszukuje osób zainteresowanych realizacją projektu dla branży IT, opis na: https://zie.pg.edu.pl/prks/proponowane-tematy-projektow,

temat: CROWDSOURCING PRAKTYCZNY

zapisz się w 101 (w ten sposób możesz również zaliczyć praktykę).

Oferta dla studentów ostatnich czterech semestrów

Zarządzania Inż., Zarządzania oraz AG.