Projekt z mentorem z ING

POSZUKIWANY ZESPÓŁ do realizacji projektu z mentorem z ING: Płatności escrow w elektronicznym handlu B2B. Projekt może zostać zaliczony na poczet praktyki/ elastyczny czas realizacji. Info o projekcie, zapisy w 101. Dotyczy studentów AG oraz Zarządzania/ZI - cztery ostatnie semestry, stacj/niestacj.