Projekt dr inż. Anity Richert-Kaźmierskiej z uzyskanym dofinansowaniem

Sześć kreatywnych projektów promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół średnich otrzymało finansowanie w programie URANIUM SUPPORTING COOPERATION WITH HIGH SCHOOLS na łączną wartość prawie 170 000 zł. Wśród nich znalazł się projekt „Potencjał i kreatywność dla przyszłości”, którego kierownikiem jest dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, Adiunkt WZiE PG!

Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi spoza Trójmiasta zachęcając uczniów do późniejszej kontynuacji nauki na jednym z licznych kierunków technicznych Politechniki Gdańskiej.

Gratulacje!