Projekt „South Coast Baltic”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu:

SOUTH COAST BALTIC (https://southbaltic.eu/-/south-coast-baltic-establishing-durable-cross-border-boating-destination-management-on-the-basis-of-the-marriage-cooperation-network ) – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE (http://www.project-marriage.net ) cooperation network

Program:

Oś Priorytetowa 2:

Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel Szczegółowy 1.2:

Poprawa transferu innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym poprzez wspólne działania transgraniczne

Okres realizacji:

1 października 2016 – 30 września 2019

Cel projektu:

Ustanowienie trwałej współpracy transgranicznej w zakresie zarządzania wysokiej jakości obszarem uprawiania morskiej turystyki jachtowej wzdłuż południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w oparciu o rezultaty projektu Marriage

Partner wiodący:

Economic Development Corporation Vorpommern (DE)

Partnerzy projektu:

Tourism Association Vorpommern (DE), Municipality Ostseebad Heringsdorf (DE), Marina Network Association (DE), Yacht Harbours & Marinas Association - Local Tourist Organisation Westpomeranian Sailing Route (PL), Żegluga Szczecińska (PL), Martime University of Szczecin (PL), Municipality of Darłowo (PL), Association of Sea Cities and Municipalities (PL), Żuławy Loop limited liability company (PL), Gdańsk University of Technology (PL), Administration of Klaipeda District Municipality (LT), Sventoji Tourism Association (LT), Bornholm Regional Municipality (LT)

Kontakt:

  • dr inż. Marcin Forkiewicz
  • Katedra Zarządzania
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii
  • Politechnika Gdańska
  • Marcin.Forkiewicz@zie.pg.gda.pl

https://southbaltic.eu/-/south-coast-baltic-establishing-durable-cross-border-boating-destination-management-on-the-basis-of-the-marriage-cooperation-network

http://www.project-marriage.net/

http://www.cttm.am.szczecin.pl/projekty/projekty-ue?task=projekt&id=95

SOUTH COAST BALTIC - Utworzenie trwałego transgranicznego zarządzania destynacją turystyczną na bazie sieci współpracy MARRIAGE

Projekt jest kontynuacją zakończonego znacznym sukcesem projektu "MARRIAGE". Ma na celu dalsze promowanie regionu Południowego Bałtyku jako tętniącego życiem transgranicznego obszaru dla uprawiania turystyki żeglarskiej, który zapewnia wysokie standardy jakości. Zostanie to osiągnięte poprzez kampanie informacyjne, wymianę wiedzy i kompetencji pomiędzy marinami, stowarzyszeniami żeglarskimi oraz innymi interesariuszami, poprawę jakości usług skierowanych do żeglarzy w oparciu o badania i analizę potrzeb, a także rozwój kształcenia w zakresie zarządzania marinami.