Prof. Piotr Dominiak laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych przyniosły prof. Piotrowi Dominiakowi, prorektorowi Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Jest on pierwszym pracownikiem naukowym naszej uczelni, który otrzymał to wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych.

 

– Profesor Piotr Dominiak poprzez realizację wartościowych i cenionych w skali międzynarodowej badań naukowych, a także kształcenie kadr naukowych i popularyzację wiedzy ekonomicznej, znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia i budowania prestiżu gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk społecznych – powiedział prof. Jerzy Błażejowski w laudacji na cześć laureata wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia nagrody w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

Nagroda im. Jana Heweliusza, ustanowiona w 1987 roku, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe przez kapitułę, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych uczelni wyższych w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta miasta, dotychczasowi laureaci oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Uroczystość jej wręczenia odbywa się 28 stycznia, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

Pierwszym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 1988 r. był prof. Edward Borowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wśród pracowników naukowych PG, którym przyznano to wyróżnienie są także prof. Kazimierz Gęba z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1989), prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mechanicznego (1997), prof. Jacek Namieśnik z Wydziału Chemicznego (2001), prof. Michał Mrozowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2002), prof. Andrzej Czyżewski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2006), prof. Janusz Rachoń z Wydziału Chemicznego (2010) oraz prof. Kazimierz Darowicki z Wydziału Chemicznego (2016).

Tegoroczną nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego.

Z profilem naukowym prof. Piotra Dominiaka można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Czytaj także: Prof. Dominiak i prof. Krzemiński z nagrodami ministra.

Galeria zdjęć