Prince 2 - 8 grudnia br - studenci Zarządzania

Zostały jeszcze 2 miejsca na ostatnią edycję szkolenia Prince2 w projekcie dla studentów Zarządzania stacjonarnych (Program rozwoju kompetencji studentow WZiE PG). Termin 8-10.12.2017 - zewnętrzny certyfikat PMI po trzech dniach intensywnego szkolenia zakończonego egzaminem. Z Biura Projektów uczestnicy otrzymują usprawiedliwienie za nieobecność na piątkowych zajęciach!!! zgloszenia na maila: mariusz.krzyzanowski@zie.pg.gda.pl (imię, nazwisko, nr pesel, kierunek i semestr studiów). SKORZYSTAJ Z OKAZJI!!! BEZPŁATNE SZKOLENIE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!!!

Harmonogram na: https://zie.pg.edu.pl/prks/harmonogram-szkolen-i-warsztatow